Hizmetlerimiz

Çevre Hizmetleri

Çevre Danışmanlık “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”,  “Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği” “T.C. Çevre Şehircilik  ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir.

Çevre Mühendisi Görevlendirilmesi

Çevre Mühendisi Görevlendirilmesi hizmetlerini Uzman Kadromuz ile tesisiniz de T.C. Çevre Şehircilik  ve İklim Değişikliği Bakanlığından almış olduğumuz “Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi” ile sizlere sağlamaktayız.

Çevre Mevzuatları, Ambalaj Atık Beyanları Çalışmaları

Çevre Mevzuatları kapsamında tesislerin almakla yükümlü olduğu belgelerin geçerlilik süreleri ve gerekli açıklamalara ilişkin tablo özeti yer almaktadır:

Atık Beyan Formlarının Hazırlanması

Atık Beyan formları Atık Üreticisi ve Atık Sahibi tarafından T.C. Çevre Şehircilik  ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevrim İçi Uygulaması üzerinden sisteme girme zorunluluğu bulunmaktadır.

Atık Yönetim Planı Hazırlanması

Atık Yönetim Planı Hazırlanması işlemlerini Deneyimli Çevre Danışmanlık A.ş. Olarak, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce belirtilen hususlar üzerinden aşağıdaki kapsamda firmanız ihtiyaçları değerlendirilerek gerçekleştirmekteyiz.

Çevre Mühendisi Ve Lisans Başvurusu

DETAM Uzman Çevre Mühendisleri ile tesisinizde Çevre Mühendisi görevlendirme hizmetlerini T.C. Çevre Şehircilik  ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan almış olduğu “253507596.2.1 numaralı Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi” ile sizlere sağlamaktadır.

Sıfır Atık Danışmanlığı

Sıfır Atık Danışmanlığı içerik olarak T.C. Çevre Şehircilik  ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2017 yılında başlatmış olduğu Sıfır atık projesi İsrafın önlenmesini toplumun atığa olan duyarlılığının artması amaçlanmıştır.

Çevre Yönetim (ISO 14001) Hizmetleri

ISO 14001, diğer ISO 14000 standartları gibi gönüllüdür, ana amacı kurum ve kuruluşların çevresel performanslarını sürekli iyileştirmelerine ve yürürlükteki mevzuata uymalarına yardımcı olur.

Geleceğinizi Koruyun!

Çevre Mühendisi Kimdir?

Yaptıkları faaliyetler sonucu çevre kirliliğine sebep olan tesislerin ÇEVRE KANUNU’NA dayanılarak çıkarılan mevzuatlara uyumunu sağlayan ve alınan tedbirlerin uygunluğunu değerlendiren yıl içinde iç denetim ve eğitim faaliyetleri düzenleyen kişidir. Çevre Mühendisi T.C. Çevre Şehircilik  ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilgili yönetmelikler çerçevesinde yetkilendirilmiş personellerdir.

Mevzuat

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında

Tüm Yönetmelik Değişikliği

 

Devamı >

Blog

Atık Yönetim Planı Nedir, Nasıl Oluşur?
Endüstriyel atık yönetim planı, tesis bünyesinde oluşan tüm atıkların çevreye ve canlıya zarar vermeden atıkların….
Devamı
Emisyon İzni Nedir?
Emisyon izni; Sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için emisyon değerinin ölçülmesi işlemi ve alınması….

Devamı
Yeşil Yıldız Sertifika Danışmanlığı Nedir?
Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye….

Devamı
Su Ayak İzi Nedir?
Türkiye su kaynaklarının varlığı hususunda ne su zengini ne de su fakiridir. Dolayısıyla ülke su ….

Devamı
ISO 14001 Danışmanlığı Nedir?
ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin ….

Devamı
Karbon Ayak Izi Nedir?
Karbon ayak izi genellikle yıllık dönemler ve ton bazında karbon ölçümüyle yapılır. Bir kişinin, ulusun ya da ….

Devamı
Atıksu Deşarj İzni Nedir?
Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği gereğince, alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/veya endüstriyel atıksuların ….

Devamı
GEKAP Danışmanlığı Nedir?
Geri Kazanım Katılım Payı, Çevre Kanunu EK– 1 listesinde yer alan ambalaj malzemeleri ve/veya ürünlerin piyasaya….

Devamı
Sıfır Atık Nedir?
“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden….

Devamı