Çevre Hizmetleri

Bir Detam Şirketler Grubu markası olan Deneyimli Çevre Danışmanlık Hizmetleri A.ş olarak;

Çevre mevzuatında sürekli olarak gerçekleştirilen güncellemeleri yakalamak, işyerinin çevre mevzuatı açısından uygun hale getirilmesini sağlamak için Çevre Danışmanlığı faaliyetlerimizi hizmetinize sunmaktayız;

• Çevre Mevzuatına uygunluk denetimi ve
eksikliklerin raporlanması,
• İşletmelerde Çevre Mühendisi İstihdamı,
• Çevre Etki-Boyutlarının belirlenmesi
• Atık envanterinin oluşturulması,
• Atık bertaraf firmalarının belirlenmesinde teknik destek,
• Atık azaltma teknolojileri, atık ayrıştırma, toplama vb. konularda en iyi uygulamaların ve yöntemlerin belirlenmesi.

• Atıkların yönetimi prosedürlerinin oluşturulması.
• Valiliğe bildirimi zorunlu olan İşletme Çevresel Kriterlerine özgü Atık Yönetim Planının hazırlanması
• Atık beyan formlarının hazırlanmasında teknik destek,( tehlikeli atık beyanı, piyasaya süren ambalaj beyanı, atık yağ beyanı vb.) ,
• Kimyasal veri girişi ve Bekra e-bildirimlerinde teknik destek
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kurulması ve İşletiminde sürekli destek sağlanması,
• Atık Yönetimi, Çevre Mevzuatı ve Çevre Bilinçlendirme Eğitimeri verilmesi,
• Çevresel Acil Durum tatbikatı öncesi soru-cevap şeklinde eğitim verilmesi ve tatbikatın gerçekleştirilmesi, tatbikat sonrası raporun yazılarak yönetime sunulması
• Çevre izin ve lisanlarının alınmasında teknik destek ve takip işlemleri,
• Ulusal ve uluslararası ihale öncesi ve sonrası teknik destek, dokümantasyon çalışmalarının yürütülmesi,
• Periyodik Çevre Denetimlerinin yapılması ve Raporlanması, Mevzuat değişiklikleri hakkında firmanın bilgilendirilmesi, değişen mevzuat kapsamında tesis faaliyetlerinin değerlendirilmesi
• Merkez kadrolarımız tarafından telefon, mail,faks vb. ile sınırsız bilgi desteği.