Çevre Görevlisi Görevlendirilmesi

    Çevre Görevlisi Görevlendirilmesi hizmetlerini Uzman Kadromuz ile tesisiniz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğumuz “Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi” ile sizlere sağlamaktayız.

  Firmamız Çevre Görevlisi Hizmetlerini yönetmeliklerde belirtilen yasal şartlar çerçevesinde yürütmektedir.

  Çevre İzin ve Lisans Hizmetleri 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Madde 7 gereğince Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin çevre izin ve lisansına başvuru yapmak durumundadır.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu konusunda her aşama ile çevre danışmanlık firması hizmet verecektir.

  Aynı zamanda 30.07.2019 tarihli ve  30847 sayılı Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Madde 5 gereğince Çevre Görevlisi Görevlendirilmesi bulundurma/Hizmet alma yükümlülüğü bulunmaktadır.

  Yönetmeliklerdeki yerinizi öğrenmek için bizlerle iletişime her zaman geçebilirsiniz.İrtibat : 0212 217 67 06 | 0312 222 31 06

İlgili Yönetmelik Maddeleri:

Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği

MADDE 7 – (1) Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.

ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Çevre yönetimi hizmeti alma şartları

MADDE 5 – (1) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(2) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-2 listesinde yer alan işletmeler; bir çevre görevlisini veya çevre mühendisini sürekli istihdam etmek veya çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre

yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Çevre Görevlisi Görevlendirilmesi
Çevre Görevlisi Görevlendirilmesi