Çevre Görevlisi ve Lisans Başvurusu

• DETAM Uzman Çevre Görevlileri ile tesisinizde Çevre Görevlisi görevlendirme hizmetlerini Çevre ve şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu “393 numaralı Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi” ile
sizlere sağlamaktadır.
• Karbon Ayakizi Hesaplama
• Tesislerdeki, projelerdeki faaliyetlere bağlı oluşan karbondioksit ve diğer sera gazı salımlarının
hesaplanması,
Faaliyetlerin detaylı olarak incelenmesi, her
faaliyete bağlı sera gazı emisyonlarına ait envanterin çıkarılması ve sonuçların ISO-14064 standardına göre raporlanarak sunulması.
• Tesislerdeki karbon yönetimi aşamaları aşağıdaki gibidir;
• Proje ile ilgili ön bilgilendirme,
• Mevcut faaliyetlere bağlı sera gazı salımlarının belirlenmesi
• (doğrudan / dolaylı kaynaklar),
• Mevcut durumu özetleyen raporun hazırlanması,
• Salımları azaltıcı projelerin önerilmesi,
• Karbon Sıfırlama yönetimi