Mevzuat

Deneyimli Çevre Danışmanlık A.ş. Firması olarak düzenlemiş olduğumuz güncel tarihli Çevre Mevzuat içeriklerine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete TarihiResmi Gazete NumarasıDoküman AdıKaynak
26.12.2019 30990 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mevzuat İçin Tıklayınız
21.12.201930985Atık Yağların Yönetimi YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
30/06/201228339İş Sağlığı ve Güvenliği KanunuMevzuat İçin Tıklayınız
18/01/198518639Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KanunMevzuat İçin Tıklayınız
10/06/200325134İş Kanunu Mevzuat İçin Tıklayınız
26/05/200826887İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KanunMevzuat İçin Tıklayınız
20/05/200626173Sosyal Güvenlik Kurumu KanunuMevzuat İçin Tıklayınız
06/05/19301489Umumi Hıfzıssıhha KanunuMevzuat İçin Tıklayınız
04/02/20016098Borçlar KanunuMevzuat İçin Tıklayınız
17.06.1989   20198İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair KanunMevzuat İçin Tıklayınız
19/06/198619139Meslek Eğitimi KanunuMevzuat İçin Tıklayınız
11/01/197414765İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Mevzuat İçin Tıklayınız
 24.12.1973 14752Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Mevzuat İçin Tıklayınız
11.01.197414765Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği TüzüğüMevzuat İçin Tıklayınız
22/10/198418553Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin TüzükMevzuat İçin Tıklayınız
07/09/198518861Radyasyon Güvenliği TüzüğüMevzuat İçin Tıklayınız
22/06/197214223Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri TüzüğüMevzuat İçin Tıklayınız
24/03/200425412Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
28/06/200927272Ücret Garanti Fonu YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
05.03.200425393İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
01/08/200425540Asgari Ücret YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
06/04/200425425İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
28/02/200425387Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
03/03/200425391Yıllık Ücretli İzin YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
06/04/200425425İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
15/04/200425434Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
31/03/200425419Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
28/04/200425446Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
06/04/200425425Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
09/08/200425548Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
06/04/200425425Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
07/04/200425426Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
07/04/200425426Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
23/12/200325325Güvenlik ve Sağlık İşaretleri YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
23/12/200325325Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
23/12/200325325Gürültü YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
23/12/200325325Titreşim YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
23/12/200325325Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
26/12/200325328Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
26/12/200325328Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
26/12/200325328Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
26/12/200325328Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
10/02/200425369İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Mevzuat İçin Tıklayınız
11/02/200425370İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
11/02/200425370Elle Taşıma İşleri YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
29/11/200626361Kişisel Koruyucu Donanım YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
11/02/200425370Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
15/05/200425463Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
10/06/200425488Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
27/11/200425653Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
05/03/200425393İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
07/04/200425426İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
16/12/200325318İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
20/07/201328713İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Mevzuat İçin Tıklayınız
20/01/200425352İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları HakkındaMevzuat İçin Tıklayınız
30/04/201529342İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
16/06/200425494Ağır ve Tehlikeli İşler YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
14/07/200425522Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
28/02/200425387Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin  YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
28/12/198820033Sabotajlara Karşı Koruma YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
22/05/200224762İlkyardım YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
03/07/200224804Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
04/12/200927422İşletme Belgesi Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
19/12/200726735Binaların Yangından Korunması Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
18/11/200827058Asansör Bakım ve İşletme YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
31/05/200927244Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair TebliğMevzuat İçin Tıklayınız
21/12/200224970Türk Tabibleri Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
27/11/201027768İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
27/11/201027768İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
27/11/201027768İşsağlığı ve Güvenliği Hizmetleri YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
28.05.199723002Maden İşletmelerinde Elektrikli Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
04/04/200425423Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
17.05.1983  18050Çalışma Bakanlığına Ait Makina Koruyucuları YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
25/12/201429186Çevresel Etki Değerlendirmesi YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
25/11/200927417İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi TebliğiMevzuat İçin Tıklayınız
11/03/201228230Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair TebliğMevzuat İçin Tıklayınız
06/04/200726485Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair TebliğMevzuat İçin Tıklayınız
11/08/198318132Çevre KanunuMevzuat İçin Tıklayınız
19/01/200224645Endüstri Bölgeleri KanunuMevzuat İçin Tıklayınız
03/07/200927277Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
30/11/201328837Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin  ve Motorin Kalitesi YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
04/06/201027601Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
13/01/200525699Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
12/11/200827052Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
06/06/200826898Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
19/07/201328712Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
30/07/200826952Atık Yağların Kontrolü YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
02/04/201529314Atık Yönetimi YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
27/12/200726739Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
27/12/201730283Ambalaj Atıklarının Kontrolü YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
25/11/200626357Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
25/01/201729959Tıbbi Atıkların Kontrolü YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
06/06/201529378Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
31/08/200425569Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
18/03/200425406Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
23/06/201730105Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
31/12/200425687Su Kirliliği Kontrolü YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
26/11/200526005Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
08/06/201027605Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
10/09/201429115Çevre İzin ve Lisans YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
21/11/200827061Çevre Denetimi YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
03/04/200726482Çevre Kanununa Göre Verilecek Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
10/08/200525902İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
17/02/200525730İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
17/06/201127967Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım TebliğiMevzuat İçin Tıklayınız
10/10/200927372Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları TebliğiMevzuat İçin Tıklayınız
22/05/201228300Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
04/04/201428962Sulak Alanların Korunması YönetmeliğiMevzuat İçin Tıklayınız
07/04/201228257Yer Altı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında YönetmelikMevzuat İçin Tıklayınız
20/03/201529301Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin TebliğMevzuat İçin Tıklayınız
31/12/2018306422872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2018/1)Mevzuat İçin Tıklayınız
  Kalite Yönetim Sistemleri – ŞartlarMevzuat İçin Tıklayınız
  TS EN ISO 9001:2015 EKİM 2015Mevzuat İçin Tıklayınız
  ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ- ŞARTLAR ve KULLANIM KILAVUZU Mevzuat İçin Tıklayınız
  TS EN ISO 14001:2015 EKİM 2015Mevzuat İçin Tıklayınız
  İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ- ŞARTLAR Mevzuat İçin Tıklayınız
  RULES FOR CONSTRUCTION OF POWER BOILERS (EDITION 2010)Mevzuat İçin Tıklayınız
  MATERIALS (EDITION 2010)Mevzuat İçin Tıklayınız
  NONDESTRUCTIVE EXAMINATION (EDITION 2010)Mevzuat İçin Tıklayınız
  RULES FOR CONSTRUCTION OF PRESSURE VESSELS (EDITION 2010)Mevzuat İçin Tıklayınız