Categories: Uncategorized

by admin

Share

Atık Yönetim Planı Nedir, Nasıl Oluşur?

 

Endüstriyel atık yönetim planı, tesis bünyesinde oluşan tüm atıkların çevreye ve canlıya zarar vermeden atıkların oluşumundan bertarafına kadar olan süreç yönetimini kapsayan üç yıllık plandır.

Kaynağında etkin bir şekilde ayrıştırılan atıklar geçici depolama atık alanına gelir ve oradan lisanslı firmalara bertaraf veya geri kazanım amaçlı iletilir.

Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri gösteren kurum, kuruluş ve işletmelerden kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili esasları düzenleyen Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca 3 yıllık Atık Yönetim Planı hazırlanır.

  • Continue reading
  • Emisyon İzni Nedir? Emisyon izni; Sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için emisyon değerinin ölçülmesi işlemi ve alınması gereken izin belgesidir. Emisyon […]

    Continue reading
  • Yeşil Yıldız Sertifika Danışmanlığı Nedir? Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik […]

    Continue reading
  • ISO 14001 Danışmanlığı Nedir? ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin […]

    Continue reading