ATIK BEYAN FORMLARININ HAZIRLANMASI

Atık Beyan formları Atık Üreticisi ve Atık Sahibi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevrim İçi Uygulaması üzerinden sisteme girme zorunluluğu bulunmaktadır.

Atık Üreticisi ve Atık Sahibi, Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür.