Categories: Uncategorized

by admin

Share

Atıksu Deşarj İzni Nedir?

 

Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği gereğince, alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/veya endüstriyel atıksuların doğrudan deşarjı için idareden izin alınması mecburi olan izin belgesidir.

 

 

Bağlı olunan belediye sınırları içinde kanalizasyonla ilgilenen birime başvuru yapmalı ve ilgili belgeyi almalıdır. Tesisin arıtma bölümünün çalışıyor halde olması çok önemlidir. Aksi halde deşarj izni alınamaz. Belediyenin belirlemiş olduğu standartlarda faal olarak suların arıtma işlemini yapması gerekiyor.

  • Continue reading
  • Atık Yönetim Planı Nedir, Nasıl Oluşur?   Endüstriyel atık yönetim planı, tesis bünyesinde oluşan tüm atıkların çevreye ve canlıya zarar vermeden […]

    Continue reading
  • Emisyon İzni Nedir? Emisyon izni; Sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için emisyon değerinin ölçülmesi işlemi ve alınması gereken izin belgesidir. Emisyon […]

    Continue reading
  • Yeşil Yıldız Sertifika Danışmanlığı Nedir? Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik […]

    Continue reading