Bilgi Küpü

Banka ve Sigorta

Günümüz koşullarında, bankacılık ve sigortacılık sektörü, küreselleşmeden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde bankacılık ve sigortacılık sektöründe çok uluslu şirketlerin de önemli bir paya sahip olmaya başlaması ile nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençlerin istihdamına olan gereksinim daha da artmaktadır.

Detam danışmanlık olarak Türkiye de banknot basımının gerçekleştirildiği TCMB Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü  ile çalışmaktayız