Blog

Blog2022-12-07T14:27:03+00:00

Atık Yönetim Planı Nedir, Nasıl Oluşur?

Aralık 1st, 2022|

Atık Yönetim Planı Nedir, Nasıl Oluşur?   Endüstriyel atık yönetim planı, tesis bünyesinde oluşan tüm atıkların çevreye ve canlıya zarar vermeden atıkların oluşumundan bertarafına kadar olan süreç yönetimini kapsayan üç yıllık

Emisyon İzni Nedir?

Aralık 1st, 2022|

Emisyon İzni Nedir?Emisyon izni; Sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için emisyon değerinin ölçülmesi işlemi ve alınması gereken izin belgesidir.Emisyon İznine Tabi İşletmeler – Hava emisyonu olan işletmeler,– 29 Nisan 2009 tarih ve

Yeşil Yıldız Sertifika Danışmanlığı Nedir?

Aralık 1st, 2022|

Yeşil Yıldız Sertifika Danışmanlığı Nedir?Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, 1993 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından

ISO 14001 Danışmanlığı Nedir?

Aralık 1st, 2022|

ISO 14001 Danışmanlığı Nedir?ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza

Su Ayak İzi Nedir?

Aralık 1st, 2022|

Su Ayak İzi Nedir? Türkiye su kaynaklarının varlığı hususunda ne su zengini ne de su fakiridir. Dolayısıyla ülke su kaynaklarının kirletilmesinin önlenmesi, fert başına ve birim üretim başına su kullanımının azaltılması,

Go to Top