Bilgi Küpü

Çed Raporu

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) KONU BAŞLIKLARI

DETAM Uzman kadrosu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu “205 numaralı ÇED Yeterlilik Belgesi” ile Proje Tanıtım Dosyası ve/veya Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarını, Kum-çakıl Ocaklarına Çevre Yönetim Planı, İnert Maden Atık Raporları ve  ‘ÇED Olumlu’ kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç ve inşaat dönemine ilişkin İzleme Raporlarını hazırlamada ve süreç yönetiminde yetkilidir

  • ÇED Raporu Hazırlanması
  • Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
  • ÇED İzleme ve Kontrol Hizmetleri
  • ÇED Kapsam Dışı Başvuruları ve Takibi
  • Sulak Alan İzinleri
  • Çevre Yönetim Planı Hazırlanması
  • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
  • Ek-VI Arama Faaliyeti Eleme-Kontrol Formlarının Hazırlanması