Neden Çevre Danışmanlık Hizmeti Almalısınız ?

10.09.2014 Tarih ve 29115 Sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (Değişik: RG-23/2/2023-32113) Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; Çevre yönetim birimlerini kurmak veya Çevre danışmanlık firmaları ile iş birliği yaparak çevre yönetimi hizmeti almak zorundadırlar.

Yine aynı yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için de bir çevre görevlisini veya çevre mühendisini sürekli istihdam etmek veya çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak mecburiyetindedirler.

Kimler Çevre Danışmanlık Hizmeti Verebilir ?

Çevre mühendisleri başta olmak üzere, yönetmelikle belirlenen diğer branşlardan uygun niteliklere sahip ve Çevre Bakanlığı’ndan Çevre Görevlisi Belgesi (Çevre Yönetim Hizmeti Yeterlik Belgesi) almış tecrübeli personellerin oluşturduğu ekipler, sürdürülebilir bir çevre yönetimi için kritik bir öneme sahiptir.

Çevresel düzenlemeler ve standartlar hızla değişirken, bu ekiplerin güncel bilgilerle donanmış olmaları ve sürekli eğitimlerle kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Etkili bir çevre yönetimi, sadece teknik bilgi ve becerilere sahip olmayı değil, aynı zamanda çevresel farkındalık ve sürdürülebilirlik konularında duyarlı bir yaklaşım geliştirmeyi de gerektirir. Çevre danışmanlık firmaları bu konuda oldukça titiz davranmalıdır.

Bu profesyoneller, çevre kirliliğini önlemek, doğal kaynakları korumak ve ekolojik dengeyi sürdürmek için çeşitli stratejiler ve teknolojiler geliştirirler. Ayrıca, çevresel mevzuata uyum sağlama konusunda işletmelere rehberlik eder ve çevresel riskleri azaltmak için proaktif önlemler alınmasını sağlarlar. Bu süreçte, toplumun ve çevrenin korunması için gerekli olan çevresel etik ve sorumluluk anlayışını yaygınlaştırmak da bu ekiplerin önemli görevlerinden biridir.