Çevre Mühendisi Görevlendirilmesi hizmetlerini Uzman Kadromuz ile tesisiniz de T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan almış olduğumuz “Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi” ile sizlere sağlamaktayız.

Firmamız Çevre Mühendisi Hizmetlerini yönetmeliklerde belirtilen yasal şartlar çerçevesinde yürütmektedir.

Çevre İzin ve Lisans Hizmetleri 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Madde 7 gereğince Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin çevre izin ve lisansına başvuru yapmak durumundadır.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre mühendisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu konusunda her aşama ile çevre danışmanlık firması hizmet verecektir.

Aynı zamanda 30.07.2019 tarihli ve 30847 sayılı Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Madde 5 gereğince Çevre Mühendisi Görevlendirilmesi bulundurma/Hizmet alma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Yönetmeliklerdeki yerinizi öğrenmek için bizlerle iletişime her zaman geçebilirsiniz.

İrtibat : 0212 217 67 06 | 0312 222 31 06 – 444 6 596

İlgili Yönetmelik Maddeleri:

Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği

MADDE 7 – (1) Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre mühendisi tarafından yapılır.

ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Çevre yönetimi hizmeti alma şartları

MADDE 5- (1) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan işletmeler; Bakanlıktan yeterlik belgesi alarak çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(2) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-2 listesinde yer alan işletmeler; en az bir personeli sürekli istihdam etmek veya Bakanlıktan yeterlik belgesi alarak çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(3) Belediyeler, il özel idareleri, mahâllî idare birlikleri, organize sanayî bölgeleri, ihtisas organize sanayî bölgeleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgelerin yönetimleri veya bunların iştirakleri; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan işletmeleri için birinci fıkrada, EK-2 listesinde yer alan işletmeleri için ise ikinci fıkrada belirtilen şartları yerine getirmek zorundadır.

(4) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 veya EK-2 listesinde yer almayan işletmeler çevre yönetimi hizmeti alabilir. Bu işletmeler tarafından çevre yönetimi hizmeti alınması halinde, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması zorunludur.

(5) Mevsimlik çalışan veya faaliyetine ara veren işletmelerin çalışma sürelerini İl Müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeleri durumunda, sadece çalıştığı dönem içinde çevre yönetimi hizmeti alması zorunludur.

(6) İşletmeler ile çevre yönetimi hizmeti verecek firmalar arasında sözleşme imzalanır. Beşinci fıkra kapsamında mevsimlik çalışan veya faaliyetine ara veren işletmelerin çevre mevzuatı kapsamında yapması gereken beyan ve bildirimleri devam ettiği sürece bu sözleşme geçerliğini korur.

(7) İşletmeler bünyelerinde görev yapan personelin ayrılması, yeterlik belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi, kurdukları çevre yönetim biriminin yeterlik belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi, firmayla yapmış oldukları sözleşmenin iptal edilmesi, sözleşme süresinin sona ermesi, firmanın yeterlik belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda; bu tarihlerden itibaren en geç 30 gün içinde başka bir personel istihdam etmek veya çevre yönetim birimi kurmak veya firmadan çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Çevre Görevlisi

Çevre Mühendisi Görevlendirilmesi hizmetlerini Uzman Kadromuz ile tesisiniz de T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan almış olduğumuz “Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi” ile sizlere sağlamaktayız.

Firmamız Çevre Mühendisi Hizmetlerini yönetmeliklerde belirtilen yasal şartlar çerçevesinde yürütmektedir.

Çevre İzin ve Lisans Hizmetleri 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Madde 7 gereğince Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin çevre izin ve lisansına başvuru yapmak durumundadır.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre mühendisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu konusunda her aşama ile çevre danışmanlık firması hizmet verecektir.

Aynı zamanda 30.07.2019 tarihli ve 30847 sayılı Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Madde 5 gereğince Çevre Mühendisi Görevlendirilmesi bulundurma/Hizmet alma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Yönetmeliklerdeki yerinizi öğrenmek için bizlerle iletişime her zaman geçebilirsiniz.

İrtibat : 0212 217 67 06 | 0312 222 31 06 – 444 6 596

İlgili Yönetmelik Maddeleri:

Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği

MADDE 7 – (1) Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre mühendisi tarafından yapılır.

ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Çevre yönetimi hizmeti alma şartları

MADDE 5- (1) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan işletmeler; Bakanlıktan yeterlik belgesi alarak çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(2) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-2 listesinde yer alan işletmeler; en az bir personeli sürekli istihdam etmek veya Bakanlıktan yeterlik belgesi alarak çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(3) Belediyeler, il özel idareleri, mahâllî idare birlikleri, organize sanayî bölgeleri, ihtisas organize sanayî bölgeleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgelerin yönetimleri veya bunların iştirakleri; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan işletmeleri için birinci fıkrada, EK-2 listesinde yer alan işletmeleri için ise ikinci fıkrada belirtilen şartları yerine getirmek zorundadır.

(4) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 veya EK-2 listesinde yer almayan işletmeler çevre yönetimi hizmeti alabilir. Bu işletmeler tarafından çevre yönetimi hizmeti alınması halinde, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması zorunludur.

(5) Mevsimlik çalışan veya faaliyetine ara veren işletmelerin çalışma sürelerini İl Müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeleri durumunda, sadece çalıştığı dönem içinde çevre yönetimi hizmeti alması zorunludur.

(6) İşletmeler ile çevre yönetimi hizmeti verecek firmalar arasında sözleşme imzalanır. Beşinci fıkra kapsamında mevsimlik çalışan veya faaliyetine ara veren işletmelerin çevre mevzuatı kapsamında yapması gereken beyan ve bildirimleri devam ettiği sürece bu sözleşme geçerliğini korur.

(7) İşletmeler bünyelerinde görev yapan personelin ayrılması, yeterlik belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi, kurdukları çevre yönetim biriminin yeterlik belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi, firmayla yapmış oldukları sözleşmenin iptal edilmesi, sözleşme süresinin sona ermesi, firmanın yeterlik belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda; bu tarihlerden itibaren en geç 30 gün içinde başka bir personel istihdam etmek veya çevre yönetim birimi kurmak veya firmadan çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.