ÇEVRE MÜHENDİSİ VE LİSANS BAŞVURUSU

• DETAM Uzman Çevre Mühendisleri ile tesisinizde Çevre Mühendisi görevlendirme hizmetlerini T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan almış olduğu “253507596.2.1 numaralı Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi” ile

sizlere sağlamaktadır.

• Karbon Ayakizi Hesaplama

• Tesislerdeki, projelerdeki faaliyetlere bağlı oluşan karbondioksit ve diğer sera gazı salımlarının

hesaplanması,

Faaliyetlerin detaylı olarak incelenmesi, her faaliyete bağlı sera gazı emisyonlarına ait envanterin çıkarılması ve sonuçların ISO-14064 standardına göre raporlanarak sunulması.

• Tesislerdeki karbon yönetimi aşamaları aşağıdaki gibidir;

• Proje ile ilgili ön bilgilendirme,

• Mevcut faaliyetlere bağlı sera gazı salımlarının belirlenmesi

• (doğrudan / dolaylı kaynaklar),

• Mevcut durumu özetleyen raporun hazırlanması,

• Salımları azaltıcı projelerin önerilmesi,

• Karbon Sıfırlama yönetimi