Çevre Yönetim Sistemi Kurulumu

ISO 14001 bir çevre yönetim sistemi için kriterleri tanımlar. Çevresel performans için gereklilikleri belirtmez, aksine bir şirketin veya kuruluşun etkili bir çevre yönetim sistemi oluşturmak için yapması gerekenleri sıralar. Kaynak verimliliğini artırmak, israfı azaltmak ve maliyetleri azaltmak isteyen herhangi bir kuruluş tarafından kullanılabilir. ISO 14001’in kullanılması şirket yönetimine ve çalışanlarına olduğu kadar dış paydaşlara da çevresel etkinin ölçüldüğü ve geliştirildiği konusunda güvence vermektedir. ISO 14001, diğer yönetim işlevleriyle de entegre edilebilir ve şirketlere çevresel ve ekonomik hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olur.

Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 14001, diğer ISO 14000 standartları gibi gönüllüdür, ana amacı kurum ve kuruluşların çevresel performanslarını sürekli iyileştirmelerine ve yürürlükteki mevzuata uymalarına yardımcı olur. Kuruluş kendi hedeflerini ve performans ölçümlerini belirler ve standart, bir kuruluşun bu hedeflere ulaşmak,durumu izlemek ve ölçmek için ne yapması gerektiğine vurgu yapar. Standart çevresel performansın ölçülerine ve amaçlarına değil, kuruluşun hedeflerine odaklanmaktadır. Standart, kuruluş düzeyinden ürün ve hizmet düzeyine kadar, işletmedeki çeşitli düzeylere uygulanabilir.

ISO 14001 genel bir yönetim sistemi standardı olarak bilinir, yani kaynakları daha etkin bir şekilde geliştirmek ve yönetmek isteyen herhangi bir kuruluşla ilgilidir. İçerdikleri;

• Tek bölgeden büyük çok uluslu şirketlere

• Yüksek riskli şirketlerden düşük riskli hizmet kuruluşlarına

• Yerel yönetimler dahil olmak üzere imalat, süreç ve hizmet endüstrileri

• Kamu ve özel sektör dahil tüm sektörler

• Orijinal ekipman üreticileri ve tedarikçileri