Categories: Uncategorized

by admin

Share

Emisyon İzni Nedir?

Emisyon izni; Sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için emisyon değerinin ölçülmesi işlemi ve alınması gereken izin belgesidir.

Emisyon İznine Tabi İşletmeler

 

– Hava emisyonu olan işletmeler,
– 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında yer alan işletmeler için emisyon kapsamında çevre izni alınması zorunludur.

27214 sayılı yönetmelikte ayrıca; yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmelerde de ilgili mevzuatta belirtilen esas ve hükümlere uyulması ve emisyon sınır değerlerinin aşılmaması gerektiği belirtilmektedir.

Yetkili merci, EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan ancak ilgili mevzuattaki emisyon sınır değerlerini aşan işletmelerden de çevre izni veya çevre izin ve lisansı alınmasını istemektedir.

Çevre izni ve/veya emisyon izni olan işletmeler için, emisyon iznine esas ölçüm raporunun tarihi esas alınarak, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre izin ve lisansına tabi işletmeler her 2 yılda bir, izin anında öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını ve tesiste yapılan iyileştirmeleri rapor etmek zorundadır.

 

 

 • Getting began: recommendations on how to find a fuck buddy Finding a fuck buddy may be a daunting task, however […]

  Continue reading
 • Get prepared to satisfy hot grandmas within area Are you seeking a hot grandma up to now? if that’s the […]

  Continue reading
 • Start your research for girls for sex near me now girls for sex near me to enhance your sex life? […]

  Continue reading
 • The internet is actually a place that everybody goes toward discover relationship. For many who favor earlier women, it really […]

  Continue reading