Categories: Uncategorized

by admin

Share

Emisyon İzni Nedir?

Emisyon izni; Sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için emisyon değerinin ölçülmesi işlemi ve alınması gereken izin belgesidir.

Emisyon İznine Tabi İşletmeler

 

– Hava emisyonu olan işletmeler,
– 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında yer alan işletmeler için emisyon kapsamında çevre izni alınması zorunludur.

27214 sayılı yönetmelikte ayrıca; yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmelerde de ilgili mevzuatta belirtilen esas ve hükümlere uyulması ve emisyon sınır değerlerinin aşılmaması gerektiği belirtilmektedir.

Yetkili merci, EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan ancak ilgili mevzuattaki emisyon sınır değerlerini aşan işletmelerden de çevre izni veya çevre izin ve lisansı alınmasını istemektedir.

Çevre izni ve/veya emisyon izni olan işletmeler için, emisyon iznine esas ölçüm raporunun tarihi esas alınarak, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre izin ve lisansına tabi işletmeler her 2 yılda bir, izin anında öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını ve tesiste yapılan iyileştirmeleri rapor etmek zorundadır.

 

 

  • Continue reading
  • Atık Yönetim Planı Nedir, Nasıl Oluşur?   Endüstriyel atık yönetim planı, tesis bünyesinde oluşan tüm atıkların çevreye ve canlıya zarar vermeden […]

    Continue reading
  • Yeşil Yıldız Sertifika Danışmanlığı Nedir? Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik […]

    Continue reading
  • ISO 14001 Danışmanlığı Nedir? ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin […]

    Continue reading