Categories: Uncategorized

by admin

Share

GEKAP Danışmanlığı Nedir?

  Geri Kazanım Katılım Payı, Çevre Kanunu EK– 1 listesinde yer alan ambalaj malzemeleri ve/veya ürünlerin piyasaya arz edilmesi esnasında belirlenen kriterler çerçevesinde verilen vergi beyanı olarak tanımlanmaktadır.

 

 

   GEKAP danışmanlığı kapsamında işletmelerin Çevre Kanunu EK– 1 listesi kapsamına giren ürünleri ve/veya ambalaj malzemelerinin belirlenmesi, varsa muafiyetlerinin tespiti ile beyannamelerin yapılmasına destek olmaktadır. Her dönem içerisinde yer alan aylık GEKAP beyannamesi miktarı   50.000 ₺ ve üzerinde olan işletmeler için ise onay zorunluluğunda gerekli kontrollerin yapılması ile beyannameye onay verilmesi aşamasında destek olmaktır.

  • Continue reading
  • Atık Yönetim Planı Nedir, Nasıl Oluşur?   Endüstriyel atık yönetim planı, tesis bünyesinde oluşan tüm atıkların çevreye ve canlıya zarar vermeden […]

    Continue reading
  • Emisyon İzni Nedir? Emisyon izni; Sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için emisyon değerinin ölçülmesi işlemi ve alınması gereken izin belgesidir. Emisyon […]

    Continue reading
  • Yeşil Yıldız Sertifika Danışmanlığı Nedir? Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik […]

    Continue reading