Gümrük İşlemleri ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Gümrük ve Dış Ticaret işlemlerinizde doğru paydaşların seçilmesi, maliyet avantajı yaratacak uygun Gümrük rejimlerinin belirlenmesi, Gümrük vergi ve cezalarında alınacak tedbirlerin belirlenmesi sanayici için üretim ve planlama açısından son derece önemli olduğu kadar her işletme için uyum ve fırsat dengesi açısından sürdürülebilirliğin şartıdır.

Bununla birlikte yeni ihracat pazarlarına yönelik stratejik hamlelerin planlanması sanayicinin yatırımlarını ve finansal beklentilerini şekillendirmektedir. Gümrük risklerinin yönetimi, fırsatların tespiti ve yeni ihracat pazarlarına ulaşmak için DETAM Dış Ticaret Ekibimiz ile sizlerin yanındayız.