Bilgi Küpü

Hakkımızda

DETAM sürdürülebilir çevre danışmanlık hizmetleri kapsamında çevre yönetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. İşletmenizin büyüklüğüne göre aylık periyodik denetimler yapılmakta,  Merkez bazlı telefon, fax ve e-mail yolu ile sürekli danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

DETAM Çevre danışmanlık konuları; Çevresel Mevcut Durum analizi, tüm işletme proseslerinin çevreye etkiler açısında incelenmesi, uygunsuzlukların ve düzeltme faaliyetlerinin belirlenmesi, tespit edilen hususların üst yönetime raporlanması gerçekleştirilmektedir.

İşletmelerin Çevre izin ve lisans aşamaları, Endüstriyel Atık Yönetim Planının ve Atık beyan formlarının hazırlanması sağlanarak, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tespit ve denetimleri bizzat takip edilmektedir.

Çevresel İzleme ve Ölçme Planının oluşturulması ve takibi, Atık geri kazanım / bertaraf yöntemlerinin ve firmalarının belirlenmesinde teknik destek,işletmenin çevre mevzuatları açısından denetlenmesi ve yasal uygunlukların değerlendirilmesi sağlanmaktadır.