Bilgi Küpü

Hastaneler

Sağlık, Türkiye’de en hızlı gelişme ivmesine sahip sektörlerin başında gelmektedir. Türkiye’de sağlık sektörü; erişebilirliğin artması ve olumlu ekonomik gelişmeler neticesinde artan satın alma gücü gibi etkenler ve son yıllarda sektöre ilişkin gerçekleşen destekleyici gelişmelere paralel olarak büyümektedir. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda küresel sorumluluk çerçevesinde bütün dünya şehirleri ve aynı zamanda ülkeleri, önemli küresel sorunlar ortaya çıkaran atıkları ve kirliliği üretmektedirler. Bu durumda hem kendi vatandaşlarımızın hem de başka ülkelerde yaşayan insanların yararına olacak çözümleri üretmede Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi ile çalışarak Sağlık sektöründe çevrenin önemini vurgulamaktayız.