Bilgi Küpü

Hizmetlerimiz

Çevre Danışmanlığı

Uzman kadromuz ile çevre konularında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız. Hizmetlerimiz yurtdışı projeler ve yatırımları da kapsamaktadır.

Çed Raporu

DETAM Uzman kadrosu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu “205 numaralı ÇED Yeterlilik Belgesi” ile Proje Tanıtım Dosyası ve/veya Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarını, Kum-çakıl Ocaklarına Çevre Yönetim Planı, İnert Maden Atık Raporları ve ‘ÇED Olumlu’ kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç ve inşaat dönemine ilişkin İzleme Raporlarını hazırlamada ve süreç yönetiminde yetkilidir

Yönetim Sistemleri

Finansal ve çevresel risklerinizi yönetir, İşletmedeki etkinliği ve verimliliği artırır, Sürekli takip ve iyileştirme ile maliyetlerinizi düşürür, Müşteri memnuniyetini izlemenize ve memnuniyeti artırmanızı sağlar, Yeniliklere ve değişimlere açıktır, Tüm faaliyetlerinizin sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Karbon Danışmanlığı

Kyoto Protokolü' küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde 11 Aralık 1997’de Japonya’nın Kyoto şehrinde imzalanmış bir anlaşmadır. Bu protokolü imzalayan ülkeler sera gazı olarak adlandırılan ve aşağıda sıralanmış olan gazların salınımını azaltmaya veya bunu yapamıyorlarsa salınım ticareti yoluyla haklarını arttırmayı kabul etmişlerdir.

Maden Danışmanlığı

DETAM, madencilik sektöründe mühendislik ve danışmanlık alanında konusunda uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. İlkeli ve kaliteli bir çalışma anlayışını benimseyen firmamız, madencilik faaliyetlerinizin tüm aşamalarında karşınıza çıkabilecek teknik ve hukuki sorunları, en iyi şekilde çözmeyi amaç edinmiştir. Müşterilerimize yeni maden yatırımlarında ya da mevcut madenlerinde en iyi verimliliği, planlamayı ve karı sağlamayı hedefliyoruz.

GSM Ruhsat Danışmanlığı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (10/8/2005 Tarih No : 25902) kapsamında yetkili idareler tarafından işyerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izindir.