KALİTE POLİTİKAMIZ:

Sosyal sorumluluklarının bilincinde, İşletme girdilerine ve ülke ekonomisine katkıda bulunan, ÇEVREYE ve İNSANA önem veren, uygulama yetki ve sorumluluğu olan bir kuruluş olarak;

  • Sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak, hizmet sunduğumuz kuruluşlara, çevreyle uyumlu, insan sağlığını ön plana çıkaran ürün, çözüm ve faaliyetleri planlamak üzere çevre, sağlık ve güvenlik risklerini belirleyerek önlemler geliştirmek,
  • Tehlikeleri tamamen ortadan kaldıracak yöntemleri uygulamak,
  • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sırasında ortaya çıkan sağlık/güvenlik riskleri ve çevre boyutlarıyla bağlantılı, Yasal mevzuat, işletme şartname ve Yönetim Sistemleri ile belirlenmiş yasal sorumluluklarımızı yerine getirmek
  • İşletme İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre uygulama faaliyetlerimizi, oluşabilecek sağlık, güvenlik ve çevresel riskleri önleyecek şekilde planlamak,
  • Sürdürülebilir gelişmemizin bir göstergesi olarak, firmamız ve hizmet verdiğimizi kurumların sebebiyet vereceği çevre kirliliğinin azaltılmasını, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak ve sağlatmak
  • DETAM çalışanları ve müşteri çalışanlarının bireysel sağlıklarını koruyarak, çalışma ve ortam şartlarını sağlıklı hale getirerek iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemek,
  • Tesislerimizde, müşterilerimize ait işyeri, işletme ve şantiyelerde, projelerimizde görev yapan çalışanlarımız ile tedarikçilerimizin “Önce İnsan Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Koruma” felsefesinden hareketle bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirmek yönünde çalışmalar yapmak,
  • Müşterilerimiz tarafından kullanılmakta olan Ürün ve hizmetlere ilişkin çevre, sağlık ve güvenlikle ilgili bilgileri anında müşterilerimize iletmek,
  • Resmi ve özel kuruluşların faaliyetlerine katılıp destek vermek,

Kalite,Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemini geliştirecek amaç ve hedeflerimizin belirlenmesinde temel olan unsurlardır.

Bu güne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımız kamuoyunun bilgisine açık olup, Entegre Yönetim sistemleri bütünü içerisinde, çevre kalitesinin sağlanması, insan sağlığının korunması, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ve sürdürülmesi DETAM çalışanları olarak hepimizin temel görevidir.