Categories: Uncategorized

by admin

Share

Karbon Ayak izi Nedir?

Karbon ayak izi genellikle yıllık dönemler ve ton bazında karbon ölçümüyle yapılır. Bir kişinin, ulusun ya da organizasyonun karbon ayak izi; sera gazı emisyonu, yaşam döngüsü değerlendirmeleri veya karbon muhasebesi olarak adlandırılan diğer hesaplama yöntemleriyle ölçülebilir.

Dünya yüzeyindeki atmosferden ve bulutlardan yayılan , kızılötesi radyasyon  spektrum aralığında belirli dalga boylarındaki ışımayı soğuran ve salınmasını sağlayan, atmosferin hem doğal hem de antropojenik  (insan kaynaklı )gaz  halindeki bileşenidir. 

  • Continue reading
  • Atık Yönetim Planı Nedir, Nasıl Oluşur?   Endüstriyel atık yönetim planı, tesis bünyesinde oluşan tüm atıkların çevreye ve canlıya zarar vermeden […]

    Continue reading
  • Emisyon İzni Nedir? Emisyon izni; Sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için emisyon değerinin ölçülmesi işlemi ve alınması gereken izin belgesidir. Emisyon […]

    Continue reading
  • Yeşil Yıldız Sertifika Danışmanlığı Nedir? Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik […]

    Continue reading