Bilgi Küpü

Karbon Danışmanlığı

DETAM olarak kuruluşunuzun karbon emisyonları hesaplanır ve ISO 14064 standardı kapsamında Sera Gazı Emisyon Raporu hazırlanır.

Standart kapsamında hazırlanan raporda;

Standart kapsamında hazırlanan raporda;

 • Sera gazı envanterlerinin kuruluşta tanımlanması ve yönetilmesi
 • Sera gazı yönetimini iyileştirmek amacıyla sera gazı emisyon sınırlarının belirlenmesi,
 • Kuruluşun sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırılmalarının hesaplanması ve özel tedbirlerinin veya faaliyetlerinin tanımlanması.
 • Enerji yönetimi ve sera gazı azaltma politikaları ve hedefler
 • Sorumlu grup ve organizasyon
 • Organizasyonel sınırlamalar
 • Hesaplama metodolijisinin seçimi, sebepleri ve yapılan atıflar
 • Hesaplamaya dahil edilmeyen sera gazı ve yutakları
 • Biyokütlenin yanmasıyla oluşan emisyonun envanterde değerlendirilmesi
 • Temel yıl sera gazı envanteri
 • Sera gazı uzaklaştırmaları


Yer almaktadır.