SIFIR ATIK DANIŞMANLIĞI

Sıfır Atık Danışmanlığı içerik olarak T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2017 yılında başlatmış olduğu Sıfır atık projesi İsrafın önlenmesini toplumun atığa olan duyarlılığının artması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Sıfır atık yönetmeliği yayımlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda israfın sıfıra indirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda;

  • Sıfır Atık Beyanı

Tesislerde oluşan atıkların bakanlık sistemine sıfır atık kapsamında beyan edilmesi.

  • Sıfır Atık Sisteminin Kurulması Hizmeti;

Sıfır Atık Danışmanlığı hizmetlerimiz çerçevesinde Yönetmelik gereği sıfır atık sisteminin kurulması ve belgelendirme işlemi için tesiste uygun şartların sağlanması;

Sistem kurulma sürecinin takibinin yapılarak nihayete erdirilmesi.

Aynı zamanda 12 Temmuz 2019 Tarihinde 30829 sayıyla yayımlanan SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ Madde 9 gereği

Mahali idareler;

Bina ve yerleşkeler yönetmelikçe belirlenen takvim aralığında Sıfır atık yönetim sisteminin kurmakla yükümlüdürler.

Sistemin kurulması ve doğru yürütülmesi için ve sıfır atık belgesi alınması kapsamında destek verilmektedir.

Sıfır atık belgesi almak ve sistemin kurulması için yapılacak çalışmalarda

  • Odak noktaları belirlenmesi
  • Mevcut durum tespiti
  • Planlama
  • İhtiyaçların belirlenmesi ve temin
  • Eğitim bilinçlendirme
  • Uygulama
  • Raporlama

Aşamaları için yardım sağlanır.

Sıfır atık belgesi nitelikleri

MADDE 15 – (1) Sıfır atık belgesi, temel, gümüş, altın ve platin olmak üzere dört seviyede düzenlenir.

(2) Temel seviyede sıfır atık belgesi için kriterler EK -3’te yer alır. Gümüş, altın ve platin sıfır atık belgeleri için puanlama kriterleri ise EK-4 doğrultusunda Bakanlıkça belirlenir.

İlgili Mevzuatlar İçin Tıklayınız..

Sıfır Atık