Categories: Uncategorized

by admin

Share

Su Ayak İzi Nedir?

 

Türkiye su kaynaklarının varlığı hususunda ne su zengini ne de su fakiridir. Dolayısıyla ülke su kaynaklarının kirletilmesinin önlenmesi, fert başına ve birim üretim başına su kullanımının azaltılması, aynı zamanda faydalı maksatlar için kullanılabilir su miktarının artırılması büyük önem arz etmektedir. Su yönetiminin önemli bileşenlerinden birisi su verimliliği, su verimliliğinin önemli alt bileşenlerinden birisi de su tasarrufudur. Su tasarrufunda başvurulacak ilk yaklaşım hem birim fert ve toplum, hem de birim üretim ve tüketim başına su tüketimlerini azaltmaktır. Bunu sağlamak için öncelikle bu birimler başına gerçek, sanal ve toplam su tüketimlerini belirlemek, yani su ayak izlerini tespit etmek gerekmektedir.

  • Continue reading
  • Atık Yönetim Planı Nedir, Nasıl Oluşur?   Endüstriyel atık yönetim planı, tesis bünyesinde oluşan tüm atıkların çevreye ve canlıya zarar vermeden […]

    Continue reading
  • Emisyon İzni Nedir? Emisyon izni; Sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için emisyon değerinin ölçülmesi işlemi ve alınması gereken izin belgesidir. Emisyon […]

    Continue reading
  • Yeşil Yıldız Sertifika Danışmanlığı Nedir? Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik […]

    Continue reading