Üretim Süreci Belgelerinin Oluşturulması

Ülkemizde; Sanayi Bakanlığı ve TOBB prosedürleri uyarınca, bir endüstriyel tesisin üretim süreçlerinin tamamlanabilmesi için birçok alanda; Kapasite raporları, sanayici sicil belgesi, yerli malı belgesi gibi sanayi tesisinin üretim altyapısını kanıtlayan belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. DETAM istenilen bu belgelerin hazırlanmasında ve ihtiyaçların karşılanmasında kritik bir öneme sahiptir.